Ommersyssel Jagtforening

Opdatering 05-01-2016
(prøv at trykke F5, hvis billederne er forvrængede)
---------------------------------------------------------------------------------
Husk at foreningen har en gruppe på Facebook, hvor der bla. vil blive lagt påmindelser op for arrangementerne.
Søg på Ommersyssel jagtforening, og du vil finde den.
--------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling 2016

Ommersyssel Jagtforening

Medlemmer af Ommersyssel Jagtforening indbydes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 18. februar kl. 19.00 i Lindbjerg Forsamlingshus, Skovvej 1 Lindbjerg, 8930 Randers NØ.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for generalforsamling er som følger:
1) Valg af dirigent og valg af stemmetællere.
2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4) Indkomne forslag:
5) Fastsættelse af kontingent.
6) .1: Valg af formand – udgår i 2016
.2: Valg af kasserer, på valg er Tommy Randrup
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- på valg er Søren T. Pedersen, Casper Andersen (genopstiller ikke), Gert Sørensen
(genopstiller ikke).
8) Valg af udvalgsformænd blandt bestyrelsens medlemmer – flugtskydning og jagtudvalg
9) Valg af 2 suppleanter.
- På valg er Jens Erik Olesen og Viktor Fjelsted
10) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
- revisorer: Peter Vinther og Jens Larsen. Revisor suppleant: Søren Lindberg og Bo Gade
11) Eventuelt.

Tag dine trofæer fra 2015 med, både danske og udenlandske til en flot trofæudstilling og vær med til at kåre Årets Danske og Årets Udenlandske Trofæ. Der er gode præmier til vinderne, sponseret af Randers Maskinfabrik og AGCO Danmark v. Bo Gade.
Deltag i lodtrækningen om bukkejagt i Albæk Spuleflet.
Der vil være amerikansk lotteri med gode gevinster.
Den jæger, der kan dokumentere flest nedlagte krager, skader, ræv mår eller mink, får 2 stk. Jagtfilm fra Hunters Video.
Kom og gør en god handel med MB Jagt Hobro, som er med hele aftenen og viser et udpluk af deres sortiment.
Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Vel mødt
Bestyrelsen
Ommersyssel Jagtforening--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Der er et par ledige pladser på madholdet som starter24-2
på skolen i Spentrup, det kører 4 onsdage i feb og marts
ring til Aksel på 21747597--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Jagtforeningens McNab blev afsluttet lørdag aften.

Som det ses af billederne, så mangler den sidste vildtart, ræven. Det betyder at ingen af de fem deltagere kunne gøre krav på de to flasker whisky, der var sat til udlodning til jægerne, der kunne præsentere alle tre stykker vildt; and, bekkasin og ræv.
Kenneth kom med en and og Michael og Gert kunne begge præsentere en and og en bekkasin. Der var spænding til solnedgang, hvor både Michael og Gert sad og ventede forgæves på ræv.
Ved afslutningen, der var blevet flyttet op hos Gert, var det en mindre flok trætte jægere, der havde jagtet igennem hele dagen. De deltagende havde været tilfredse med dagen og synes bestemt, at det havde været en spændende dag.
De to flasker whisky, der ses bag de tre dygtige jægere, bliver holdt under lås og slå og går videre til et senere arrangement i foreningen.


--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
WEBREDAKTIONEN VIL GERNE HAVE FLERE BILLEDER OG HISTORIER. HVIS DU SKYDER NOGET OG IKKE SELV KAN KLARE DET MED BILLEDER ELLER PC, SÅ RING ELLER KØR OMKRING AKSEl I SPENTRUP.
TLF 21 74 75 97


===========================================================

SMS REMINDER NYHED
Jagtforeningen tilbyder automatisk SMS service, hvor man kan tilmelde sig, og få en reminder når der sker noget i foreningen.

Læs betingelser under " Nyhedsbrev via SMS"

SMS UDBYDER MOBITECH.DK
------------------------------------------------------------------------------------


Nyhedsbrev via Email

Tilmeld Frameld

Nyhedsbrev via SMS

Sådan tilmelder/framelder du dig vores nyhedsbrev via SMS